Hiiskahdus | PALVELUOHJAUS JA VANHEMPAINOHJAUS
7
page-template-default,page,page-id-7,edgt-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.0.1, vertical_menu_with_scroll,side_menu_slide_from_right,transparent_content
 

PALVELUOHJAUS JA VANHEMPAINOHJAUS

PALVELUOHJAUS: neuvontaa ja apua palvelujen saantiin sosiaali- ja terveysalan byrokratian viidakossa, kattaen ihmisten koko elinkaaren vauvasta vaariin. Selvityksen tavoitteena on tehdä kokonaisvaltainen kartoitus tilanteesta selvittämällä asiaan
liittyvät riskit ja suojaavat tekijät. Palvelutarpeen selvitys on usein hyväksi esimerkiksi haasteellisissa muutostilanteissa ja oikeanlaista apua etsiessä ja hakiessa, että esimerkiksi mahdollinen hakemus tarkasteltaisiin laaja-alaisesti ja täytettäisiin kokeneen ammattilaisen arvioimana, mikä auttaa asiakasta ongelman ratkaisussa.
• Erotilanteet, lasten huolto ja tapaaminen sekä sovittelu
• Lastensuojelu ja lapsen sijoitukseen liittyvät kysymykset
• Ikääntyneiden palvelutarpeet ja oikeutukset niihin
• Läheisen mielenterveys- tai päihdeongelmat

VANHEMPAINOHJAUS: vanhempainohjauksen tavoitteena on löytää suojaavat tekijät, joiden kautta perhettä tuetaan löytämään oikeanlaiset tukitoimet ja apu. Selvitys on myös jo itsessään interventio tilanteeseen, jonka avulla on mahdollista
miettiä tilannetta syvällisemmin ja löytää parempi ratkaisu.
• Kasvatuskysymykset, ohjaus ja ratkaisumallit
• Nuorten erilaiset ongelmat ja itsenäistymiskriisit
• Vanhempien parisuhteen kriisin heijastuminen lapseen
• Vanhempien ero ja yhteinen vanhemmuus

Selvityksistä annamme kirjallisen yhteenvedon, lausunnon tai suosituksen.

Strukturoitujen tutkimusmenetelmien lisäksi pidämme arvokkaana tietolähteenä asiakkaan sekä verkostojen kokemuksia ja näkemyksiä.